Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Dit betekent dat het bestuur alle zaken regelt die ervoor zorgen dat de leden van Liusna de volleybalsport kunnen beoefenen. Daarnaast wordt ook getracht om enkele zaken buiten het volleybal te organiseren, die bijdragen aan de verbroedering binnen en de gezelligheid in de vereniging. Het bestuur legt eenmaal per jaar verantwoording af voor het gevoerde beleid aan de Algemene Ledenvergadering (ALV), die uit alle leden van Liusna bestaat.

Het bestuur heeft een aantal taken gedelegeerd aan verschillende commissies en coördinatoren. Zij verrichten bepaalde taken namens het bestuur of in directe opdracht van de ALV. Zo maakt het bestuur bijvoorbeeld niet de teamindelingen; dat doet de technische commissie (TC). Dat is ondermeer om belangenverstrengeling te voorkomen, voor meer informatie zie de pagina commissies. Naast de commissies heeft Liusna ook een aantal coördinatoren. Zij zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de wedstrijdzaken, scheidsrechters, materiaal, toernooien en de ledenadministratie. Klik voor  meer informatie over de zaken die zij regelen op de pagina met coördinatoren.

In het seizoen 2018/2019 bestaat het bestuur uit:

Voorzitter: Mark Wigmans

Secretaris: Jorrit vanEijk

Penningmeester: Sandra Morovatmanesh

Wil je contact met ons opnemen, de contactgegevens kun je vinden op de contactpagina, welke te vinden is in de menubalk.

Sponsors

 

VC Liusna wordt gesponsord door:

Spandoek klein ETIB Jack van der Meij vof page 001

alkanaany logo wereldbol22 1

Logo Van der Leeden

LJ sport

logo Dune Pebbler

logo van Dongen

Logo travel tours

sponsorkliks nl blue horizontal1