• Trainingstijden: woensdagavond vanaf 18:00 tot 22:00
Image

Lidmaatschap en contributie

Als u interesse heeft om lid te worden van Liusna mag u eerst drie maal gratis een training meemaken zonder enige verplichting. Neem daarvoor wel even contact op met onze TC, zodat onze trainers ingelicht kunnen worden. Als u besloten hebt lid te worden, moet er een aanmeldingsformulier worden ingevuld; dit formulier kunt u digitaal invullen en is te vinden onder het kopje "aanmeldingsformulier"op deze website. U moet ook een digitale foto uploaden voor uw digitale Nevobo-lidmaatschapskaart. Het volstaat als u zelf een duidelijke pasfoto maakt met bijvoorbeeld uw mobiel. Indien u competitie wilt gaan spelen heeft u deze kaart bij elke wedstrijd nodig. Na het aanmelden zal er in overleg met de technische commissie en trainers worden besloten wanneer er meegedaan kan worden aan wedstrijden en of toernooien.

Met uw aanmelding bij Liusna onderschrijft u de statuten en het huishoudelijk reglement. Via deze site heeft u de mogelijkheid deze documenten in te zien.

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 juli schriftelijk plaats te vinden bij het secretariaat van de vereniging. Wanneer opzegging te laat heeft plaatsgevonden, zal er minimaal € 15,00 kosten in rekening worden gebracht tot een maximum van de totale bondsbijdrage.

Bij aanmelding tijdens een lopend seizoen wordt er een korting naar rato gegeven.

Contributie seizoen 2023-2024

Soort lid

Leeftijd vanaf

Contributie competitielid
Inclusief kledingbijdrage

Contributie trainingslid

Mini

6 t/m 11

€ 162,--

€ 117,--

Junioren (jeugd C)

12 t/m 13

€ 197,--

€ 132,--

Junioren(jeugd B)

14 t/m 15

€ 209,--

€ 138,--

Junioren (jeugd A)

16 t/m 17

€ 235,--

€ 164,--

Senioren

18 t/m ....

€ 287,50,--

€ 196,--

Recreanten

18 t/m ....

€197,50

10-rittenkaart recreanten

€ 70,--

Image

Uitleg Contributie

De contributie voor de mini's en junioren wordt vastgesteld op basis van leeftijd en niet op basis van het team waarin men speelt. Met andere woorden: iemand van 15 die in jeugd A speelt, betaald slechts contributie voor een 15 jarige (junioren B). De peildatum om de leeftijdscategorie te bepalen is 1 oktober. Nieuwe leden betalen € 5,50 inschrijfgeld voor eenmalige administratiekosten.

Wanneer meerdere leden in een gezin lid zijn van Liusna is er een kortingsregeling van toepassing. Deze is als volgt: Eerste gezinslid 0% Tweede gezinslid 5% Derde gezinslid 10% Vierde gezinslid 15% Vijfde gezinslid 20%

Kledingbijdrage

Met ingang van seizoen 2016/2017 zal iedereen, met uitzondering van de recreanten, gebruik maken van kleding van de club waar een kledingbijdrage voor in rekening gebracht wordt.
Image

10 rittenkaart recreanten

Deze 10 rittenkaart wordt ingezet om oud-leden, bestaande leden of nieuwe leden bij de recreanten, de mogelijkheid te bieden om hun eigen frequentie van trainingen te bepalen met de daarbij passende vergoeding. De houders van een 10 rittenkaart dienen het speciale aanmeldingsformulier ‘Recreant 10 rittenkaart’ in te vullen. Hierop onderschrijven ze de statuten, het huishoudelijk reglement énde voorwaarden van Liusna voor het gebruik van de 10 rittenkaart. Voorwaarden gebruik 10 rittenkaart: 1. De 10 rittenkaart is alleen te gebruiken binnen de groep recreanten, tijdens de trainingsavonden. 2. Het bestuur van Liusna beheert de 10 rittenkaarten en tekent bij aanwezigheid van een trainingsavond een rit af. 3. Bij de 1e 10 rittenkaart ontvangt de deelnemer 1 vrijkaartje voor een recreantentoernooi van Liusna. 4. Voor deelname aan volgende recreantentoernooien betaalt de deelnemer ter plaatse €5,- 5. Gedurende het seizoen is het mogelijk om een 2e of 3e 10 rittenkaart in te kopen. 6. Om een 10 rittenkaart in te kopen dient er een eenmalige machtiging afgegeven te worden, waardoor de vereniging gemachtigd is om de kosten van een 10 rittenkaart af te schrijven. 

Image

Leden informatie

V.C. Liusna hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. lees hier over de Privacy policy (AVG)

Huishoudelijk regelement

Regelement ongewenst gedrag 

Statuten

Taken en functieomschrijvingen vrijwilligers