• Trainingstijden: woensdagavond vanaf 18:00 tot 22:00

Speelmogelijkheden

Speelmogelijkheden wordt hieronder uitgelegd
Image

Mini's

Mini-volleybal is volleybal aangepast aan de mogelijkheden van de jeugd tot 12 jaar oud. Voor deze jonge volleyballers zijn de spelregels, het speelveld en de bal aangepast. Er bestaan 6 niveau’s, deze spelen allemaal Cool Moves Volleybal. Bij de niveau’s 1 t/m 3 ligt het accent op het bewegen, gooien en vangen van de bal. Dit is voor de jongste volleyballers van 6-9 jaar. Bij de niveau’s 4 t/m 6 worden op speelse wijze alle eigenschappen van het volleybal zoals snelheid, beweeglijkheid, sprongkracht en reactie ontwikkeld. Bovendien komen techniek en tactiek van het spel aan de orde. De mini's spelen geen competitiewedstrijden, maar nemen 9 maal per seizoen deel aan het toernooicircuit. Deze toernooien worden op zaterdag gespeeld.
Informatie voor nieuwe mini spelers

Junioren

Deze groep jeugd bestaat uit jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Grofweg worden de junioren in de volgende categorieën onderscheiden: C-jeugd (tot 14 jaar) B-jeugd (14 tot 16 jaar) A-jeugd (16 tot 18 jaar)

Deze indeling is slechts een richtlijn en bij afwijkende inzichten (afwijkend spelniveau, vriendschappen enz.) is het mogelijk dat hiervan afgeweken wordt, binnen de grenzen die de Nevobo ons toestaat.

De junioren spelen volleybal volgens de reguliere speelregels. Wel hangt het net nog lager en is, afhankelijk van de categorie, in sommige gevallen het speelveld nog kleiner. Tijdens de trainingen komen alle aspecten van het volleybal aan bod. Zo wordt er niet alleen aandacht besteed aan het ontwikkelen van de juiste techniek, maar ook aan tactiek, positiespel, snelheid, spelinzicht en beweeglijkheid.

Naast de trainingen nemen de junioren deel aan de Nevobo jeugdcompetitie. Thuiswedstrijden spelen de junioren in de regel op de vroege vrijdagavonden. Mochten (uit)wedstrijden op een andere avond plaatsvinden, dan beginnen deze wedstrijden ook vroeg in de avond.

Image
Image

Recreanten

De recreanten trainen wekelijks en spelen circa eens per maand op vrijdagavond van 20:30 tot 22:30 uur een toernooi in sportcentrum De Waterkanten. Aan deze toernooien wordt ook deelgenomen door teams van buiten de club. Iedere recreant kan indien hij/zij dit wenst aan de toernooien deelnemen. Deelname aan deze toernooien door de recreanten van Liusna is gratis. Aan de overige teams wordt een financiële bijdrage gevraagd. De kosten zijn € 25,00 euro per team per avond en er moeten 2 dames in het veld staan (maar daar wordt soepel mee omgegaan).

Senioren

Liusna telt op dit moment 1 herenteam en 2 damesteams die competitie spelen (Nevobo competitie, regio West). Het herenteam komt dit jaar uit in de 2e klasse, de damesteams in de 2e en 4e klasse.
Alle senioren trainen op woensdagavond. De thuiswedstrijden van Liusna vinden in de regel plaats op vrijdagavond. Op vrijdagavond begint de eerste competitieronde om 19:30 uur en de tweede serie wedstrijden vangt om 21:30 uur aan. De dagen waarop uitwedstrijden gespeeld worden variëren, maar in de praktijk blijkt dat de meeste uitwedstrijden op vrijdagavond of zaterdagmiddag plaatsvinden.
Image
Image

Gratis meetrainen

Twijfel je nog of je wilt gaan volleyballen? Kom eerst 3x gratis meetrainen. Dan kan jij kijken of je het leuk vindt en kunnen wij beoordelen in welk team je dan het beste ingedeeld kunt worden.

De trainingen vinden plaats op woensdagavond in de Waterkanten.
Voor vragen mail naar het secretariaat. Neem contact

Leden informatie

V.C. Liusna hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. lees hier over de Privacy policy (AVG)

Huishoudelijk regelement

Regelement ongewenst gedrag 

Statuten

Taken en functieomschrijvingen vrijwilligers